e-mail: iaekrak@archeo.pan.krakow.pl

 

Zofipole,

gm. Igo這mia

 

Wielokulturowa osada w Zofipolu, stan. 1, usytuowana jest na lewym brzegu wysokiej, lessowej terasy Wis造, oko這 28 km na wsch鏚 od Krakowa. G堯wne badania archeologiczne prowadzono na tym stanowisku w latach 1946-1949. Ich rezultatem by這 odkrycie 34 piec闚 garncarskich datowanych na okres rzymski, g這wnie na drug po這w III w. i pierwsz po這w IV w. Cztery z odkrytych obiekt闚 zosta造 zachowane w rezerwacie archeologicznym, na stanowisku w Zofipolu, kt鏎y  znajduje si w ksi嘀ce zawieraj鉍ej spis muze闚 wiata (Museums of the World, Monachium 1995).

 

W ramach realizowanego projektu grantowego (H. Dobrza雟ka, halina@archeo.pan.krakow.pl), finansowanego przez Komitet Bada Naukowych, przyst雷iono do interdyscyplinarnych bada stanowiska w Zofipolu, obejmuj鉍ych prospekcj geofizyczn, prace wykopaliskowe, badania laboratoryjne ceramiki oraz studia archeobotaniczne. Rezultatem zastosowania metody magnetycznej (T. Herbich) by這 odkrycie, w roku 1996, ponad dwudziestu nowych piec闚. Dwa z nich wytypowano do bada wykopaliskowych, kt鏎e przeprowadzono w roku 1997. Obiekty te, b璠鉍e zespo貫m o wsp鏊nej jamie przypiecowej, charakteryzowa造 si doskona造m stanem zachowania ich konstrukcji.

 

 

Zofipole. Piec garncarski 56/97 w trakcie eksploracji oraz widok wlot闚 do pieca 57/97

 

 

 

Zofipole. Piec garncarski 56/97

 

 

 
Wszystkie piece garncarskie, odkryte w Zofipolu, by造 obiektami dwukomorowymi, o pionowym ci鉚u powietrza, zbudowanymi na planie ko豉 i niemal ca趾owicie zag喚bionymi w pod這簑 lessowym. Kana造 ogniowe 章czy造 piec pi耩dziesi璚iu jam przypiecow. Obiekty zag喚bione w ziemi nadawa造 si szczeg鏊nie dobrze do wypa逝 ceramiki siwej, kt鏎 masowo produkowano w tej osadzie w pnym okresie rzymskim.       

 

Ceramika sto這wa (g豉dka)

Ceramika kuchenna (szorstka)

 

Liczba pi耩dziesi璚iu siedmiu piec闚 garncarskich, odkrytych w Zofipolu, pozwala na okrelenie tego stanowiska jako najwi瘯szego centrum produkcji ceremiki wykonanej na kole, na p馧noc od prowincji rzymskich, na terenach rodkowej i wschodniej Europy obejmuj鉍ych obszary na wsch鏚 od Renu a po Dniepr oraz mi璠zy Morzem Ba速yckim a Dunajem.  

Tekst opracowa豉 dr Halina Dobrza雟ka