e-mail: iaekrak@archeo.pan.krakow.pl

 

BIBLIOTEKA

Najstarsze zbiory pochodzą z przełomu XIX/XX wieku. Są to zasoby biblioteczne Muzeum Archeologicznego PAU. Biblioteka liczy blisko 30 000 woluminów, zgromadzonych w siedzibie placówki przy ul. Sławkowskiej, jak również w bibliotece podręcznej w Igołomi.

Biblioteka gromadzi książki i czasopisma z zakresu archeologii europejskiej. Wymiana wydawnictw prowadzona jest ze 156 placówkami zagranicznymi.

Zbiory opracowane są w katalogach kartkowych: alfabetycznym, czasopism, nadbitek i zawartości czasopism polskich.
Biblioteka nie prowadzi wypożyczalni. Zapraszamy do korzystania z księgozbioru na miejscu.

Biblioteką opiekuje się i wymianę prowadzi

mgr Anna Lasota-Kuś

 biblioteka_krakow@go2.pl