Wydawnictwo-księgarnia

Information about published books

 

Szanowni Państwo,

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie posiada w ciągłej sprzedaży następujące publikacje:

 

Dear Customers,

The Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Cracow Branch has the following titles in stock:

 

 

 

Wszystkie książki można nabyć bezpośrednio w Oddziale IAE PAN w Krakowie, bądź też zamówić telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zamówione wydawnictwa wyślemy pocztą po otrzymaniu należności na konto bankowe 86 1240 4722 1111 0000 4854 1004. Do ceny książek doliczamy koszt wysyłki.

 

 

Books named above can be purchased  directly in the Cracow Branch of the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences. Orderes can be placed by phone, mail or electronic mail.

After a due amount is transfered to our bank account 86 1240 4722 1111 0000 4854 1004, the requested titles will be shipped with an invoice that includes shipping charges.

 

 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie

ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

tel. +48 / 12 / 422 29 05

ula.potyrala@poczta.fm

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

nowości

new

 

 

 

 

 

Sarunas Milisauskas, Janusz Kruk,

Marie Lorraine-Pipes, Elżbieta Haduch

 

Neolithic Human Burial Practices.

The Interpretations of Funerary Behaviors

at Bronocice, Poland

 

Kraków 2016, cena 40 zł

 

Spis treści / Contents

 

 

Sprawozdania Archeologiczne

t. 68, Kraków 2016

red. Sławomir Kadrow

in English and German

  cena 50 zł, 25 €

 

 

Janusz Kruk, Maria Lityńska-Zając, Sarunas Milisauskas

 

Gospodarka roślinna w neolicie.

Studium przypadku – Bronocice

 

Neolithic Plant Cultivation at Bronocice

 

Kraków 2016, cena 37 zł

 

Spis treści / Contents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Wołoszyn

 

Theophylaktos Simokates und die Slawen am Ende des westlichen Ozeans — die erste Erwähnung der Ostseeslawen?

Zum Bild der Slawen in der frühbyzantinischen Literatur.

Eine Fallstudie

Inhaltsverzeichnis

 

Teofilakt Simokatta i Słowianie znad brzegu Oceanu Zachodniego — najstarsze świadectwo obecności Słowian nad Bałtykiem?

Przyczynek do studiów nad obrazem Słowian w literaturze wczesnobizantyńskiej

 

Spis treści

Kraków 2014, cena 25 zł

 

 

 

 

Sprawozdania Archeologiczne

t. 67, Kraków 2015

red. Sławomir Kadrow

in English and German

cena 42 zł, 25 €

 

 

 

Sprawozdania Archeologiczne

t. 66, Kraków 2014

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish

cena 42 zł, 25 €  

 

 

Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e.

    

     red. H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak

    

     Kraków, Warszawa 2011, cena 90 zł

 

 

 

 

Potestas et communitas

 

Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von  Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe

 

Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration

of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe

 

Hrsg./ed.

A. Paroń, S. Rossignol, B. Sz. Szmoniewski, G. Vercamer

 

Wrocław-Warszawa 2010

 

 

Maria Lityńska-Zając, Danuta Makowicz-Poliszot,

Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Anna Tyniec, Marcin Wołoszyn

 

Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. Tom 2

 

Materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne z badań na stanowisku 1 w latach 1956-1963

 

Summary in English

red. Andrzej Buko,

Kraków 2010, cena 40 zł, 25

 

 

 

Janusz Budziszewski, Piotr Włodarczak,

 

Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej

 

Kraków 2010, cena 40 zł, 25 €

 

 

 

Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC)

 

The funerary rite of the danubian cultures in the neolithic of southeastern Poland (5600/5500-2900 BC)

 

redaktor/editor Agnieszka Czekaj-Zastawny

 

Kraków 2009, cena 62 zł

 

 

 

 

Janusz Kruk,

Wzory przeszłości. Studia nad neolitem środkowym i późnym

Kraków 2008, cena 40 zł, 25 €

 

 

 

Agnieszka Czekaj-Zastawny,

Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej

w dorzeczu górnej Wisły

Summary in English - Settlemet of Linear Pottery Communities in the Upper Vistula River Basin

Kraków 2008, cena 40 zł, 30 €

 

 

Helena Zoll-Adamikowa, Bartłomiej Sz. Szmoniewski,

Anna Tyniec-Kępińska, Marcin Wołoszyn,

Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. Tom 1

Summary in English

red. Andrzej Buko, Kraków 2007, cena 40 zł, 30 €

 

 

Maria Lityńska-Zając

Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu

Summary - Segetal Weeds in Prehistoric and Early Medieval Farming

Kraków 2005, cena 30 zł, 30 €

 

 

 

Celts on the Margin. Studies In European Cultural Interaction

7th Century BC – 1st Century AD Dedicated to Zenon Woźniak

ed. Halina Dobrzańska, Vincent Megaw, Paulina Poleska

Kraków 2005, cena 30 zł, 35 €

 

 

 

Bogdan Balcer, Jan Machnik, Jan Sitek

Z pradziejów Roztocza na ziemi zamojskiej

Summary in English,

Kraków 2002, cena 10 zł, 19 €

 

 

 

Sławomir Kadrow

U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europie Środkowej

Summary in English

Kraków 2001, cena 27 zł, 30 €

 

 

Jerzy Kopacz

Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych

Summary in English

Kraków 2001, cena 10 zł, 19 €

 

P

R

O

M

O

C

J

A

 

A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten

Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary

Summaries in English and German

Editor Sławomir Kadrow, cena 20 zł, 26 €

 

 

Początki osadnictwa w Sudetach

Die Anfänge der Besiedlung in den Sudeten

The Beginnings of Settlement in the Sudety Mountains

Summary in English

red. Paweł Valde-Nowak

Kraków 1999, cena 5 zł, 15 €

 

 

Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa

Niedanowo. Ein Gräberfeld der Przeworsk- und Wielbark-Kultur

in Nordmasowien

Kraków 1999, cena 20 zł, 30 €

 

 

Paweł Valde-Nowak

Osadnictwo wczesnorolnicze średniogórza niemieckiego

Summary in German - Frühackerbauliche Besiedlung des Deutschen Mittelgebirges

Kraków 1995, cena 9 zł, 19 €

 

 

Halina Dobrzańska

Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie, cz. II

Summary - The Late Roman Settlement at Igolomia, Cracow Province. Part II

Kraków 1990, cena 1 zł

 

 

Sławomir Kadrow, Anna i Jan Machnikowie

Iwanowice, stanowisko Babia Góra, cz. II. Cmentarzysko

z wczesnego okresu epoki brązu

Summary - Iwanowice, Babia Góra Site. Part II. The Early Bronze Age Cemetery

Kraków 1992, cena 1 zł

 

S p r a w o z d a n i a   A r c h e o l o g i c z n e

 

 

 

t. 66, Kraków 2014

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish

cena 42 zł, 25 €  

 

 

 

t. 65, Kraków 2013

red. Sławomir Kadrow

        in English, German and Polish

        cena 42 zł, 25 €

 

 

 

 

t. 64, Kraków 2012

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish

        cena 42 zł, 25 €

 

 

        t. 63, Kraków 2011

red. Sławomir Kadrow

    in English, German and Polish

    cena 42 zł, 25 €

 

 

 

t. 62, Kraków 2010

 red. Sławomir Kadrow

         in English, German and Polish, cena 40 zł, 22 €

 

 

t. 61, Kraków 2009

red. Sławomir Kadrow

        in English, German and Polish, cena 40 zł, 22 €

 

 

t. 60, Kraków 2008

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish, cena 40 zł, 22 €

 

 

t. 59, Kraków 2007

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish, cena 38 zł, 22 €

 

 

t. 58, Kraków 2006

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish, cena 38 zł, 22 €

 

 

t. 57, Kraków 2005

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish, cena 20 zł, 22 €

 

 

t. 56, Kraków 2004

red. Sławomir Kadrow

Summaries in English, German and Polish, cena 20 zł, 22 €

 

t. 55, Kraków 2003

red. Jan Machnik

Summaries in English, cena 24 zł, 22 €

 

t. 54, Kraków 2002

red. Jan Machnik

Summaries in English, cena 24 zł, 22 €

 

t. 53, Kraków 2001

red. Jan Machnik

Summaries in English, cena 27 zł, 22 €

 

t. 52, Kraków 2000

red. Jan Machnik

Summaries in English, cena 27 zł, 22 €

 

V i a   A r c h a e o l o g i c a

Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce

 

 

 

The Baden Culture around the Western

Carpathians

Edited by Marek Nowak, Albert Zastawny

        Kraków 2015, cena 40 zł, 25 €

 

 

WYNIKI BADAŃ NA WIELOKULTUROWYM STANOWISKU 4

W ŁYSOKANIACH, GM. KŁAJ, POW. WIELICKI

red. Ryszard Naglik, Piotr Włodarczak

        Kraków 2014

 

 

       Kompleks osadniczy kultury łużyckiej

       w Targowisku,

stan. 10-12, pow. wielicki

red. Jacek Górski

Kraków 2014

 

 

Agnieszka Czekaj-Zastawny

 

  Brzezie 17. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej

   Summary in English

Kraków 2014, cena 40 zł, 25 €

 

 

Targowisko, stan. 10, 11

Osadnictwo z epoki kamienia

red. Albert Zastawny

   Summary in English

        Kraków 2014, cena 40 zł, 25 €

 

 

 

 

Agnieszka Czekaj-Zastawny, Marcin M. Przybyła

  Modlniczka 2, powiat krakowski – cmentarzysko kultury

  ceramiki wstęgowej rytej i osady neolityczne

   Summary in English

        Kraków 2012, cena 35 zł, 25 €

 

 

 

 

 

 

Modlnica, st. 5

Od neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu

red. Janusz Kruk, Albert Zastawny

Summary in English

Kraków 2011, cena 40 zł

 

 

 

 

 

Wojnicz 18 i 48, powiat Tarnów.

Osady z epoki brązu, żelaza i średniowiecza

Summary in English

red. Jan Chochorowski

Kraków 2010, cena 30 zł, 20 €

 

 

 

Młodsza epoka kamienia — wybrane znaleziska

Summary in English

red. Jan Chochorowski

Kraków 2008, cena 30 zł, 15 €

 

 

Wszystkie książki można nabyć bezpośrednio w Oddziale IAE PAN w Krakowie, bądź też zamówić telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zamówione wydawnictwa wyślemy pocztą po otrzymaniu należności na konto bankowe 86 1240 4722 1111 0000 4854 1004. Do ceny książek doliczamy koszt wysyłki.

 

 

Books named above can be purchased  directly in the Cracow Branch of the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences. Orderes can be placed by phone, mail or electronic mail.

After a due amount is transfered to our bank account 86 1240 4722 1111 0000 4854 1004, the requested titles will be shipped with an invoice that includes shipping charges.

 

 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie

ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

tel. +48 / 12 / 422 29 05

ula.potyrala@poczta.fm