e-mail: iaekrak@archeo.pan.krakow.pl

 

Struktura Oddziału

Organizational Structure of the Branch

Kierownik Oddziału / Head of the Branch            

dr hab. Piotr Włodarczak, wlodarczak.piotr@gmail.com

 

Kierownik Pracowni Archeologicznej w Igołomi / Head of the Archaeological Station at Igolomia   

dr Krzysztof Tunia, ktunia@gmail.com

 

Administracja / Administration    

Anna Faska, faska@poczta.fm

 

Administracja Pracowni Archeologicznej w Igołomi / Administration of the Archaeological Station at Igolomia                                                      

mgr Marcin Bulanda

 

Wydawnictwo IAE PAN - Studio w Krakowie / IAE PAN Desktop Publishing - Cracow Studio

mgr Joanna Kulczyńska-Kruk, joannakulczynska@o2.pl

 

Stanowisko d/s dystrybucji wydawnictw / Publication Distributor       

mgr Urszula Potyrała, ula.potyrala@poczta.fm

 

Biblioteka / Library           

mgr Anna Lasota-Kuś, biblioteka_krakow@go2.pl

 

Pracownia kreślarska / Drafting Lab       

Jolanta Ożóg

Irena Jordan

 

Zespół badawczy

Research Group

prof. dr hab. Janusz Kruk, kruk@archeo.pan.krakow.pl

prof. dr hab. Sławomir Kadrow, slawekkadrow@gmail.com

dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny, aczekajzastawny@gmail.com

dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. IAE PAN, marialitynska@gazeta.pl 

dr hab. Anita Szczepanek, anita.szczepanek@uj.edu.pl

dr hab. Piotr Włodarczak, wlodarczak.piotr@gmail.com

dr hab. Marcin Wołoszyn, woloszyn@archeo.pan.krakow.pl

dr Halina Dobrzańska, halinadob@yahoo.pl

dr Paweł Jarosz, ptjarosz@gmail.com

dr Bartłomiej Sz. Szmoniewski, bartheque@yahoo.fr

dr Krzysztof Tunia, ktunia@gmail.com

mgr Danuta Makowicz-Poliszot, danuta.mak@interia.pl

 

Obsługa techniczna

Technical Staff

Teresa Erazmus

Ewa Kubik

Wojciech Maślanka